Українська асоціація з оброблення інформації та розпізнавання образів (УАсОІРО)

 Домівка

Загальні відомості

УАсОІРО
заснована в листопаді 1992 року та зареєстрована Мін'юстом України у березні 1993 року. УАсОІРО входить до Міжнародної асоціації з розпізнавання образів (IAPR - International Association for Pattern Recognition).

Українська асоціація з оброблення інформації та розпізнавання образів є добровільною громадською науково-творчою організацією, що об'єднує колективи науковців з інститутів, установ, а також окремих українських громадян на добровільній основі і спільності інтересів та цілей. Мету і задачі асоціації докладно описано в Статуті.

Нині УАсОІРО об'єднує понад 100 науковців. Асоціація проводить конференції, публікує праці цих конференцій.

Розвиток теорії в ділянці оброблення сигналів і зображень та розпізнавання образів в Україні та застосування цієї теорії на практиці є найважливішою задачею асоціації. Це поза сумнівом буде вагомим внеском у розвиток суспільства та сприятиме покращенню якості життя в Україні.

До асоціації запрошуються приватні та юридичні особи, що мають спільний науковий, творчий та бізнесовий інтерес у налагодженні взаємовигідної співпраці

Деякі шикроко відомі наукові методи були створені та розвинуті членами УАсОІРО. Серед них: ІКДП (генеративна модель, DTW) для автоматичного розпізнавання усної мови; структурний аналіз та розпізнавання дво-вимірних зображень; евристичні алгоритми ідентифікації, екстраполяції та прогнозування; архітектури спеціалізованих приладів для оброблення сигналів і зображень.


до початку

Національний комітет

Сажок Микола
Голова Національного комітету

Канд. тех. наук, Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем (МЦ ІТіС), Київ, Україна

Антощук Світлана Доктор тех. наук, проф., Одеський національний політехнічний університет, Одеса, Україна
Базилевич Роман

Доктор тех. наук, НУ "Львівська політехніка", Львів, Україна

Байдик Тетяна

Доктор наук, Мехіко, Мексика

Бондаренко Михайло

Доктор тех. наук, проф., Технічний університет радіоелектроніки, Харків, Україна

Гімельфарб Георгій

Доктор тех. наук, МЦ ІТІС, Окленд, Нова Зеландія

Гриценко Володимир

Канд тех. наук, проф., директор МЦ ІТіС, Київ, Україна

Грицик Володимир

Доктор тех. наук, проф., чл.-кор. НАН, Державний НДІ інформаційної інфраструктури, Львів, Україна

Драган Ярослав

Доктор фіз.-мат. наук, Фізико-механічний інститут НАН, Львів, Україна

Карпов Олег

Доктор тех. наук, проф., Дніпропетровський національний університет, Днiпропетровськ, Україна

Кожем'яко Володимир

Доктор тех. наук, проф., Технічний університет, Вінниця, Україна

Корчинський Володимир

Доктор тех. наук, проф., Днiпропетровськ, Україна

Крак Юрій

Доктор фіз.-мат. наук, Інститут кібернетики ім. В.М.Глушкова НАНУ, Київ, Україна

Куляс Анатолій

Канд. тех. наук, Інститут кібернетики НАН, Київ, Україна

Куссуль Ернст

Доктор тех. наук, МЦ ІТІС, Київ, Україна

Куц Роман

Доктор, проф., Єйльський університет, Ню-Гейвен, США

Мацелло Вячеслав
Вчений секретар

Канд. тех. наук, МЦ ІТіС, Київ, Україна

Омельченко Віктор

Доктор фіз.-мат. наук, проф., Технічний Університет радіоелектроніки, Харків, Україна

Радуцький Олександр

Канд. тех. наук, ТОВ Спеціальні реєструючі системи, Київ, Україна

Рашкевич Юрій

Доктор тех. наук, Державний університет "Львівська політехніка", Львів, Україна

Степашко Володимир

Доктор тех. наук, проф., МЦ ІТіС, Київ, Україна

Ткаченко Олександр

Доктор тех. наук, Політехнічний університет, Вінниця, Україна

Третяк Олег

Доктор, проф., Дрексельський університет, Філадельфія, США

Федорин Ярослав

Доктор фіз.-мат. наук, Київ, Україна

Федоров Євген

Доктор тех. наук, Донецький політехнічний інститут, Донецьк, Україна

Шабанов-Кушнаренко Юрій

Доктор тех. наук, проф., Технічний університет радіоелектроніки, Харків, Україна

Шевченко Анатолій

Доктор фіз.-мат. наук, чл.-кор. НАН, ДУІШІ, Донецьк, Україна

Широков Володимир

Доктор фіз.-мат. наук, академік НАН, Київ, Україна

Шлезінгер Михайло

Доктор фіз.-мат. наук, проф., МЦ ІТІС, Київ, Україна

Яворський Ігор

Доктор фіз.-мат. наук, проф., Фізико-механічний інститут НАН, Львів, Україна

до початку


Пишіть нам

Поштова адреса: Проспект Академіка Глушкова 40, Київ 03680, Україна
Електронна пошта: info@uasoiro.org.ua, uasoiro@gmail.com,
Інтернет-сторінка:  http://www.uasoiro.org.ua
Телефон: +380 93 877-1602

до початку

Діяльність

Стислі відомості про наукову діяльність в ділянці розпізнавання образів, сподіваємось, допоможуть знайти спільні інтереси науковців та підприємців
Надсилайте інформацію про наукову діяльність, проекти, які виконуються та плануються, і Ваші потенційні партнери зможуть ознайомитися з Вашими здобутками на цій сторінці!

до початку

Події

Надсилайте до нас новини про минулі та майбутні наукові конференції, симпозіуми, літні школи, присвячені обробленню сигналів і зображень та розпізнаванню образів. Опишіть наукові події, в яких Ви брали участь. Ваші враження, коментарі варто розмістити саме тут!


Майбутні події

Наукові заходи, що організовуються за підтримки УАсОІРО:
Всеукраїнська міжнародна конференція з оброблення сигналів і зображень та розпізнавання образів - УкрОбраз'2014 ;

Такі події варто відвідати:
Міжнародна конференція Text, Speech and Dialogue - TSD'2014;

Минулі події

Наукові заходи організовані та підтримані УАсОІРО:
Всеукраїнські міжнародні конференції з оброблення сигналів і зображень та розпізнавання образів Ukrobraz'2014, Ukrobraz'2012, Ukrobraz'2010, Ukrobraz'2008, Ukrobraz'2006, Ukrobraz'2004, Ukrobraz'2002, Ukrobraz'2000 УкрОбраз'98, УкрОбраз'96, УкрОбраз'94, УкрОбраз'92

Працi конференцiї

Члени УАсОІРО брали участь у таких подіях:
MiLaSS logo
Міжнародня літня школа Multimodality in Language and Speech Systems - MiLaSS
TSD logo
Міжнародні конференції Text, Speech and Dialogue: TSD'98, '99, '2001, '2005, '2013 -
NNSP'99 logo
Міжнародний симпозіум IEEE Neural Network for Signal Processing -NNSP'99

Міжнародні конференції "Speech and Computer" SPECOM'2006 ,

до початку

Востаннє поновлювалося: 7 червня 2021 року