AUTHOR INDEX

 

A B D E F G H I J K L M N O P R S T V Y Z

Abramov SergeyK.†† 163

Akhmetshin Oleksandr M.†† 47, 143, 147, 151, 179

Antonov O. V.†† 175

Antoshchuk S. H.†† 211

Baklan I.V.†† 215

Baklan Ja.I†† 215

Barmak Olexander†† 23

Bazylevych P. R.†† 63

Bazylevych R. P.†† 63

Berehuliak Olena191

Berezíkyj Oleh†† 27

Biatov Konstantin†† 71

Boltenkov V. O.†† 207

Borovytsky Volodymyr†† 187

Brodsky Pavel†† 89

Davydov V. O.†† 211

Dovzhenko OksanaV.††† 59, 119, 151

Eickeler Stefan†† 71

Fofanova N. V.†† 183

Flach B.†† 15

Fomin O. O.†† 111

Garashchenko Fedir†† 23

Gerasimov Ju. M.†† 175

HemappaB.††† 135

Hlushko I. M.†† 159

Hnatushenko V. V.†† 139

Hrybenko V. H.†† 75

Hvozdak AndrijP.†† 119

Hvozdeva I. M.†† 115

Ilíchenko Oleksandr†† 131

Isayev Ihor†† 105

Javorsíkyj Ihor M.†† 101, 105

Javorskyj ő. .†† 223

Kapshij Oleh†† 171

Khavalko V. M.†† 51

Khomyuk V. V.†† 183

Komarova M. H.†† 143

Kopytchuk M.B.†† 127

Korchynsíkyj V. M.†† 43

Kosarevych R. Ja.†† 107

Koveshnikov S. M.†† 115

Kozhemyako A. V.†† 183

Krak Yuriy†† 23

Krasnopoyasovsky A.S.†† 39

Krylov V. M.†† 211

Kurashov V.N.†† 167

Kyrhyzov I.O.†† 147

Kyrhyzov O.O.†† 179

Kyrychenko Mykola†† 23

Larson Martha†† 71

Liubchenko V. V.†† 55

Lukianchuk Oleksandr†† 19

Lukin VladimirV.†† 163

Lychak Mykhajlo†† 19, 31

Lyudovyk Tetyana†† 79

Maksymov M. V.†† 207

Martyniuk O. B.†† 183

Martyniuk T. B.†† 183

Maslov O. V.†† 207

Matousek Jindrich†† 85, 93

Muller Luděk†† 89

Muryhin K.V.†† 123

Musatenko Ju.S.†† 167

Mykhailyshyn V.Ju.†† 101

Myrhorod V. F.†† 115

Nyunkin K.M.†† 199

Oleshchuk O.B.†† 127

Ostap Oleh†† 195

Ostap Volodymyr†† 195

Pavlenko V. D.†† 111

Pirogov E. V.†† 47

Podolísíkyj I. V.†† 63

Poliakova M. V.†† 55

Prianichnikov V.E.

Pylypenko Valery†† 219

Rashkevych Jurij†† 97

Reddy N.V.S.†† 135

Romportl Jan†† 93

Rusyn Bohdan P.†† 107, 171, 195

Ruzhentsev M. V.†† 175

Ryfa V.M.215

Savchuk V. P.†† 159

Sazhok Mykola††† 79, 219

Schlesinger M.I.†† 15

Selyukh Ruslan†† 79

Shelehov I.V.†† 39

Shpak Zoreslava†† 97

Sukhoruchkina O.M. 

Sushchyk Kostiantyn†† 155

Tihelka Daniel†† 85, 93

Trokhym Georgij†† 105

Trypolísíka V. V.†† 203

Tymofijeva Nadija†† 67

Vasylíjev V. I.†† 35

Vintsiuk Taras††† 7, 23, 79

Vlach Martin†† 85

Vorobelí Roman†† 155, 191

Vostrov H. M.†† 55

Youzefovych R.M.†† 101

Zabolotnyj O.V.†† 223

Zhuravel Ihor†† 155

Zyelyk Yarema†† 19